Onderzoek

Een goede onderzoeksvraag kan  in feite alleen met Ja of Nee beantwoord worden. En een onderzoeksvraag heeft nut voor de dagelijkse praktijk als  zowel het antwoord JA als Nee van belang zijn  voor die praktijk. 

Toen we in het haga ziekenhuis in 2006 met de voorste benadering startten vroegen we ons bijvoorbeeld af of de cup plaatsing met de patient in rugligging beter of slechter was dan  met de patient in zijgligging, en hoe de cup positie bij een liggende patient zich verhoudt tot een staande. Dit onderzoek deden we samen met Imperial College in London, en Ja, cup positionering is beter in rugligging dan in zijligging.  

Een zelfde type vraag is of de plaatsing van de nieuwe heup zoals we die met de voorste benadering doen nauwkeurig genoeg is wat betreft lengte en breedte verhoudingen.  Als het antwoord Ja is:  Keep Calm & Carry On. Als het antwoord Nee is: overweeg navigatie en / of robotics te gaan gebruiken om deze nauwkeurigheid te verbeteren.

We hebben dit uitgezocht door het pre-operatieve plan voor de nieuwe heup te vergelijken met de werkelijke positie van de nieuwe heup na operatie.  Door  een identieke meetmethode  te gebruiken  vóór en na de operatie kunnen we  het verband zoeken  tussen de nauwkeurigheid van plaatsing en  hoe de nieuwe heup voelt voor de patient. We onderzochten dit  2 maanden en  1 jaar na de operatie.  De uitkomst (Ja) staat in deze Infographic toegelicht.