Wat gebeurt er tijdens het eerste consult?

 

Er worden drie vragen beantwoord:

wat is de verklaring voor uw klachten - de diagnose

wat zijn de opties - behandelmogelijkheden

wat mag u verwachten

 

Wat is er aan de hand - de diagnose

 

De diagnose bepalen we uit de combinatie van ons gesprek, het lichamelijk onderzoek en de plaatjes, dwz Rontgen en soms echo of MRI.

 

Bij ons gesprek gaat het om vragen als: 

 

Waar zit de pijn:

heup artrose veroorzaakt pijn in de lies, aan de zijkant van de heup, in de bil.  Uitstraling van de pijn naar de knie of het onderbeen is niet zeldzaam. Sommige mensen met heup artrose hebben alleen knie pijn, en geen heuppijn. 

Heup artrose veroorzaakt geen rugpijn. Maar heupartrose kan bestaande rugpijn wel verergeren. Als de heup stug wordt probeert de rug te compenseren 

 

Wat geeft het meeste last? Lopen? Zitten? Staan? Is er nachtpijn? 

 

Wat is het beloop in de tijd?

Hoe lang bestaat het? Neemt het toe ? Af? Op en af? 

 

Wat is het meest vervelende aan de klacht? 

Wat zijn. uw verwachtingen?

Lichamelijk onderzoek en Rontgen foto

 

Het lichamelijk onderzoek maakt meestal duidelijk wat de belangrijkste pijnbron is. Met de testen die ik doe vergelijk ik de werking van de gewrichten en spieren in het linker en rechter been. 

 

Heuppijn kun je voelen in de lies, aan de zijkant van de heup, in de bil, en, niet zeldzaam, in de knie en soms het onderbeen. De pijn kan voortkomen uit het gewricht (artrose) of de spieren rond de heup. Ook de rug kan pijn in het heupgebied veroorzaken.

 

Het bewegingspatroon van een heup zegt iets over het type heup. Ik onderscheid 6 heuptypen, vormvarianten zijn dat, die ieder op hun eigen manier tot heup artrose kunnen leiden. 

 

Heup - rug

Rugproblemen kunnen pijn in het heupgebied geven. Maar heupproblemen geven geen rugpijn. Wel kan een stugge artrose heup al bestaande rugpijn verergeren. Een hernia van een tussenwervelschijf veroorzaakt bilpijn met uitstraling in het been. Als niet duidelijk is of de rug of de heup het meest pijn veroorzaakt kan ik met een echo-geleide injectie beter onderscheid maken.  

 

Rontgenfoto

De Rontgenfoto bevestigt meestal de heupartrose die al bleek uit ons  gesprek en het lichamelijk onderzoek.  Maar er zijn zeker typen heup artrose die op de Rontgenfoto slecht of niet te zien zijn.  Een MRI kan dan nuttig  zijn om duidelijkheid  te krijgen.

Mogelijke Complicaties

Een totale heup operatie (heupvervanging of nieuwe heup) kan gepaard gaan met ernstige complicaties: infectie, trombosebeen of longembolie,  uit de kom gaan van de heup (luxatie), een scheur of breuk in een bot, bloedvat- of zenuwschade. Voor ieder van deze ernstige complicaties  geldt gelukkig dat de kans hierop kleiner is dan 1%. Iedere stap van de totale heup ingreep is zo ingericht dat de kans op complicaties zo klein mogelijk is. 

 

Wat geen zeldzame complicatie is: een doof huidgevoel aan de zijkant van het heup litteken. Dit zien we bij circa 5 - 10 % van de mensen na een heupvervanging via de voorste benadering. Dit heeft te maken met het verloop van de huidzenuw (de n. cutaneus femoris lateralis). Het verloop van deze zenuw(en) is variabel. Er zijn 3 patronen die even vaak voorkomen en waarvan één direct door het littekengebied loopt.  Na de operatie kan er dan een doof huidgevoel aan de buitenzijde van de heup zijn. Dit heeft niets met de spieren, het lopen of de nieuwe heup te maken. Maar kan wel hinderlijk zijn.  De ervaring leert dat als het dove gebied in de eerste 2 maanden na de operatie kleiner wordt, het dan vaak normaal wordt, en dat dat lang duurt, circa 1 jaar. Als het dove gebied in die 2 maanden niet kleiner wordt herstelt de zenuw ook op langere termijn vaak niet. Het gevoel went dan wel, maar wordt niet normaal.

 

Verwachtingen

Bij ieder behandelvoorstel van een arts is het belangrijk de verwachtingen te bespreken. Mensen zijn heel verschillend in hun verwachtingen wb. hun nieuwe heup. De kans op succes wordt dus ook bepaald door de verwachtingen van de patient. Bij ons eerste gesprek vraag ik wat uw doelen / verwachtingen zijn, en daar kom ik op terug bij de controles na 2 - 3 maanden en na 1 jaar.  We meten uw mening over en de pijn  in / rond de heup met een simpel systeem voor en na de ingreep.

 

Een veel gestelde vraag is hoelang het herstel duurt na een totale heup operatie. 

Het antwoord hierop hangt af van wat als 'herstel' wordt gezien. 

Ik hanteer geen 'regels' meer voor de nabehandeling, ik zie dat mensen als ze hun gezond verstand gebruiken en zelf beslissen het goed doen.

 

Om een richting te geven, voor de verschillende fasen van herstel zie ik : 

- de pijn van voor de operatie is tijdens de opname  weg

-fietsen op een hometrainer kan na 5 dagen, straatfiets en zwemmen kunt u zelf bepalen

- krukken gebruiken de meeste mensen circa 3 wk, daarna gebruiken ze 1 kruk tot 5 -7 wk na de ingreep

-autorijden kan als u goed met 1 kruk uit de voeten kunt

-spierherstel / soepelheid / kracht en veranderingen in looppatroon: dit gaat in maanden 

-de genezing is helemaal klaar als het litteken weer huidkleur is, dit duurt 6 - 9 maanden